2018-07-05 Με την λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η συνεργασία του Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών με το I.I.S.S E.Marjorana School από το Brindisi της Ιταλίας στο πλαίσιο του έργου eTwinning: Mystery, Fun Math Stories. Τα αποτελέσματα του έργου μπορείτε να τα δείτε εδώ. Βασική θετική αποτίμηση του προγράμματος μας αποτέλεσε η επαφή και συνεργασία με τους μαθητές άλλης χώρας. Περαιτέρω οι μαθητές μας ενεπλάκησαν σε ποικίλες και ενδιαφέρουσες δράσεις χρησιμοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες και  γνώρισαν εναλλακτικούς τρόπους μάθησης ( πρακτική προσέγγιση, συνεργατική μάθηση, αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας στα Αγγλικά). Ιδιαίτερα χάρηκαν με την επίσκεψη των μαθητών από το I.I.S.S E.Marjorana School στο σχολείο μας όπου είχαν την πολύτιμη ευκαιρία να εργαστούν συνεργατικά μαθητές και από τις δυο χώρες σε εποικοδομητικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ευχή όλων μας είναι η συνέχεια της δράσης e-twinning και του χρόνου με το ίδιο αμείωτο ενδιαφέρον.